20%
 Bàn thờ gia tiên gỗ căm xe 3 tầng tay cuốn  Bàn thờ gia tiên gỗ căm xe 3 tầng tay cuốn

Bàn thờ gia tiên gỗ căm xe 3 tầng tay cuốn

Giá cũ: 20,000,000 đ

Giá KM: 16,000,000 đ

22%
 Bàn thờ gia tiên gỗ căm xe 2 tầng tay cuốn  Bàn thờ gia tiên gỗ căm xe 2 tầng tay cuốn

Bàn thờ gia tiên gỗ căm xe 2 tầng tay cuốn

Giá cũ: 10,000,000 đ

Giá KM: 7,800,000 đ