9%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 918 Công trình vách ngăn đã thi công - 918

Công trình vách ngăn đã thi công - 918

Giá cũ: 2,200,000 đ

Giá KM: 2,000,000 đ

13%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 917 Công trình vách ngăn đã thi công - 917

Công trình vách ngăn đã thi công - 917

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,400,000 đ

36%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 916 Công trình vách ngăn đã thi công - 916

Công trình vách ngăn đã thi công - 916

Giá cũ: 550,000 đ

Giá KM: 350,000 đ

13%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 915 Công trình vách ngăn đã thi công - 915

Công trình vách ngăn đã thi công - 915

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,400,000 đ

6%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 914 Công trình vách ngăn đã thi công - 914

Công trình vách ngăn đã thi công - 914

Giá cũ: 9,000,000 đ

Giá KM: 8,500,000 đ

13%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 913 Công trình vách ngăn đã thi công - 913

Công trình vách ngăn đã thi công - 913

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,400,000 đ

19%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 912 Công trình vách ngăn đã thi công - 912

Công trình vách ngăn đã thi công - 912

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,300,000 đ

11%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 911 Công trình vách ngăn đã thi công - 911

Công trình vách ngăn đã thi công - 911

Giá cũ: 2,800,000 đ

Giá KM: 2,500,000 đ

25%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 910 Công trình vách ngăn đã thi công - 910

Công trình vách ngăn đã thi công - 910

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,200,000 đ

13%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 909 Công trình vách ngăn đã thi công - 909

Công trình vách ngăn đã thi công - 909

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,400,000 đ

10%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 908 Công trình vách ngăn đã thi công - 908

Công trình vách ngăn đã thi công - 908

Giá cũ: 2,000,000 đ

Giá KM: 1,800,000 đ

13%
 Công trình vách ngăn đã thi công - 907 Công trình vách ngăn đã thi công - 907

Công trình vách ngăn đã thi công - 907

Giá cũ: 1,600,000 đ

Giá KM: 1,400,000 đ